Copilot System

COPILOT PROGRESS LAPI

Regulació » COPILOT PROGRESS LAPI

Autòmat per a racionament

Des de l’epidèmia d’enterocolitis al 1997, s’ha demostrat l’eficàcia del racionament de l’alimentació dels conills amb la millora dels índexs de conversió i dels problemes intestinals. Desafortunadament, l’automatització de la distribució del pinso mitjançant rellotges no permet repartir racions precises, progressives i homogènies. Amb el COPILOT PROGRESS LAPI  aquests problemes queden resolts, adaptant-se a les necessitats de les instal·lacions noves i  existents. COPILOT PROGRESS LAPI, un autòmat precís i de gran utilitat.

CARACTERÍSTIQUES

  • Garanteix un creixement progressiu i homogeni: COPILOT PROGRESS LAPI permet fraccionar i racionar l’aliment amb la finalitat de millorar l’àpat diari dels animals. Gestiona cada fila de manera independent tenint en compte la velocitat d’ingestió i del tipus de fila (maternitat, engreix…). Assegura igualment la uniformitat del repartiment de pinso des de la primera fins a la última menjadora.
  • Estalvia temps i pinso: COPILOT PROGRESS LAPI funciona amb un Pla d’Alimentació que assegura una evolució progressiva i diària de les racions segons l’edat dels animals. Calcula diàriament el número i l’horari de les menjades a distribuir. D’aquesta forma s’optimitza la quantitat consumida i s’aconsegueix

FUNCIONS

  • Una eina de previsió i seguretat: En qualsevol moment es pot consultar l’històric dels consums diaris de cada una de las files garantint un bon seguiment de l’evolució del bestiar. Si es donés el cas d’una eventual disfunció (disminució acusada del consum, sonda de nivell defectuosa, defecte de motor, etc. ) automàticament es gravaria un missatge amb la data i l’hora. Només arribar, el PROGRESS LAPI l’informa de les últimes eventualitats. 
  • Control de l’aigua: COPILOT PROGRESS LAPI  disposa de 2 entrades (1 per sala) per comptar el consum d’aigua i així poder realitzar un seguiment.
  • Control de la il·luminació: El programa lluminós adaptat especialment per a l’engreix i la maternitat permet el control horari de la il·luminació elèctrica.
  • Comoditat i utilitat: Gràcies a la seva pantalla gràfica molt atractiva i les 4 tecles interactives amb icones, la programació del COPILOT PROGRESS LAPI és senzilla i ràpida. Així, tan sols requereix la seva intervenció una sola vegada, a l’inici de cada lot. 
  • Versions: COPILOT PROGRESS LAPI es fabrica en 2 versions: per a la gestió de 8 files de menjadores o per a la gestió de 16 motors.

DADES TÈCNIQUES

Descripció

Alimentació

Núm. Sortides

Dimensions

Pes

Autòmat LAPI programa 8 menjadores + 1 caixa 8 commutadors Auto-parada-manual

230 VAC / 50Hz

8 T.O.R.

1 de 270x220x110

1 de 190x240x110

3,5 kg

1,0 kg

Autòmat LAPI programa 16 menjadores + 2 caixes 8 commutadors Auto-parada-manual

230 VAC / 50 Hz

16 T.O.R.

1 de 270x220x110

1 de 190x240x110

3,5 kg

2,0 kg

Comptador d’aigua volumètric per impuls 2500 l/h

1 impuls

2,0 kg

Electrovàlvula COPILOT Aigua 100 l/min.

230 VAC / 50 Hz

1 T.O.R.

Sortida 26/34 mm

0,5 kg

Opcionalment podem subministrar quadre de protecció i maniobra per als motors amb l’autòmat LAPI, ja integrat i connectat. Sol·liciteu un estudi previ. Per a font d’alimentació diferent a la normativa europea, consulteu.

El COPILOT PROGRESS LAPI supera les exigències de les principals normatives europees.