Copilot System

COOLING PERFIL – MFP – MFX

Refrigeració » COOLING PERFIL – MFP – MFX

Perfil Canalització MFP i MFX per a Cooling

Els perfils MFP i MFX per a panell Cooling és: un producte senzill, dissenyat per a facilitar la instal·lació dels panells evaporatius Copilot Fresh Cooling a qualsevol de les seves aplicacions.

APLICACIONS

 • Granges i hivernacles
 • Indústria
 • Refrigeració
 • Manteniment econòmic
 • Fàcil instal·lació

 

COMPONENTS I CARACTERÍSTIQUES

 • Perfil de subjecció MFP: Perfil realitzat en acer galvanitzat fosfotitzat (Pluvimag) de color fosc.
 • Perfil de subjecció MFX: Perfil realitzat en acer inoxidable, especialment apte per a totes les instal·lacions amb un alt percentatge d’elements i ambients corrosius.
 • Element distribuïdor: El tub que recorre el sistema MFP y MFX ruixa el panell de distribució mitjançant petits orificis a fi d’humitejar els panells de manera uniforme.
 • Kit de subministrament d’aigua: Compost de tots els elements necessaris per a la connexió d’aigua i el seu subministrament fins els panells així com per al desaiguat de l’aigua no evaporada de nou al dipòsit.
 • Bomba submergible: Permet subministrar i recircular l’aigua del tanc als panells, proveïda d’un flotador que desactiva la bomba en cas de que el nivell de l’aigua en el dipòsit sigui massa baix.
 • Descàrrega de minerals: Mitjançant la vàlvula de descàrrega de minerals es pot controlar fàcilment el nivell de salinitat de l’aigua del tanc. El drenatge de part de l’aigua del circuit abans de reenviar-la als panells, permet mantenir el mateix nivell de duresa de l’aigua i evita conseqüències nocives com la calcificació en el sistema.
 • Muntatge i desmuntatge: Facilitat de muntatge i desmuntatge per a poder inspeccionar el grup de distribució de l’aigua, poder netejar i reemplaçar els panells en cas de necessitat

DADES

 • Possibilitat de reemplaçament dels panells  i inspecció dels tubs distribuïdors d’aigua fàcilment.
 • Canal MFP d’acer galvanitzat fosfotitzat de color fosc (Publimag).
 • Canal MFX d’acer inoxidable, especial per al muntatge en zones especialment corrosives.
 • Els kits de subministrament d’aigua inclouen tots els elements necessaris per a la seva connexió.
 • Tancs d’aigua de 500 l. y 1000 l.
 • Les bombes DOC estan proveïdes d’un sistema per a la seva desactivació en cas de baix nivell d’aigua en el dipòsit.

Desglossament canal i panell

Desglossament instal·lació tubs i accessoris

Vista Panell Copilot Cooling i diàmetre de les sortides dels tubs